Luns, 15 Abril 2019

Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais

Vídeo

Este curso busca dotar aos alumnos dos coñecementos necesarios á hora de traballar e crear documentos ofimáticos enriquecidos para un entorno académico/universitario/profesional, e así conseguir elaborar documentos de calidade, con resultados profesionais, seguros, perdurables e de fácil modificación.
Centrarase, sobre todo, no procesador de textos Writer de LibreOffice e veranse estos temas:

 • Configuración do LibreOffice para que cada usuario adapte a suite ás súas preferencias e necesidades, co obxectivo de facilitar o traballo e ser máis produtivos.
 • Extensións do LibreOffice. Coas extensións pódese mellorar e ampliar as capacidades de LibreOffice.

O material está dispoñible nos seguintes formatos:

 • Pdf, facilita a visualización en multitude de dispositivos diferentes (ordenador, smartphone, tablet, libro electrónico).
 • Elp, formato para empregar a ferramenta de edición de contidos exeLearning o que permite que calquera poida modificar ou completar facilmente o curso para adaptalo ás súas necesidades sempre que cumpra adecuadamente coa licenza.
 • HTML, facilita a visualización a través de calquera navegador.
 • SCORM, conxunto de obxectos de aprendizaxe empaquetados e estruturados como material web de forma pedagóxica baixo un estándar libre que permite importar, reutilizar e compartir contidos.
  Este curso está tamén dispoñible para a súa visualización e seguimento, con acceso de conta de convidado, na Aula virtual da Oficina de Software Libre do CIXUG.

Licenza

Este material publícase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento-Compartir igual 3.0.
Isto permite que os contidos poidan ser empregados pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre esta ferramenta de deseño gráfico con licenza libre como a realización de cursos de formación con este material, sempre que se mencione a autoría da obra orixinal e se comparta coa mesma licenza.

Autoría

A posta en marcha deste curso encádrase dentro das actividades que o Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas de Xestión Universitaria (CIXUG) está a desenvolver no eido do fomento do uso e divulgación do Software Libre no ámbito universitario en Galicia, apoiando a concreción das accións definidas dentro da Axenda Dixital de Galicia “Plan de acción 2018 en materia de Software Libre“, e contando co cofinanciamento da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

Luns, 15 Abril 2019

Creación de infografías e deseños vectoriais

Vídeo

A infografía naceu como un medio de transmitir información gráfica de forma máis dinámica, viva e imaxinativa, e así resumir e explicar figurativamente ideas e conceptos.

A infografía aplícase principalmente en revistas, documentos, xornais, folletos, páxinas da internet, educación, libros, etc. O propósito é que os gráficos chamen a atención de quen os visualiza polas cores, imaxes ou deseños.

Neste curso, para a elaboración de infografías e outros deseños vectoriais, traballarase principalmente coa aplicación Inkscape. Esta ferramenta é un editor de gráficos vectoriais potente, cómodo e de código libre e aberto, especialmente compatible cos estándares que se usan en Internet.

O material está dispoñible nos seguintes formatos:

 • Pdf, facilita a visualización en multitude de dispositivos diferentes (ordenador, smartphone, tablet, libro electrónico).
 • Elp, formato para empregar a ferramenta de edición de contidos exeLearning o que permite que calquera poida modificar ou completar facilmente o curso para adaptalo ás súas necesidades sempre que cumpra adecuadamente coa licenza.
 • HTML, facilita a visualización a través de calquera navegador.
 • SCORM, conxunto de obxectos de aprendizaxe empaquetados e estruturados como material web de forma pedagóxica baixo un estándar libre que permite importar, reutilizar e compartir contidos.
  Este curso está tamén dispoñible para a súa visualización e seguimento, con acceso de conta de convidado, na Aula virtual da Oficina de Software Libre do CIXUG.

Licenza

Este material publícase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento-Compartir igual 3.0.
Isto permite que os contidos poidan ser empregados pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre esta ferramenta de deseño gráfico con licenza libre como a realización de cursos de formación con este material, sempre que se mencione a autoría da obra orixinal e se comparta coa mesma licenza.

Autoría

A posta en marcha deste curso encádrase dentro das actividades que o Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas de Xestión Universitaria (CIXUG) está a desenvolver no eido do fomento do uso e divulgación do Software Libre no ámbito universitario en Galicia, apoiando a concreción das accións definidas dentro da Axenda Dixital de Galicia “Plan de acción 2018 en materia de Software Libre“, e contando co cofinanciamento da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

Luns, 15 Abril 2019

Iniciación a GNU Octave

Vídeo

Este curso está dirixido a formar tanto ao persoal que habitualmente traballa con software de cálculo numérico privativo, como aos non iniciados no campo do cálculo numérico e no manexo de GNU Octave, software libre de referencia neste tipo de estudos e considerado o equivalente libre de Matlab.

O material está dispoñible nos seguintes formatos:

 • Pdf, facilita a visualización en multitude de dispositivos diferentes (ordenador, smartphone, tablet, libro electrónico).
 • Elp, formato para empregar a ferramenta de edición de contidos exeLearning o que permite que calquera poida modificar ou completar facilmente o curso para adaptalo ás súas necesidades sempre que cumpra adecuadamente coa licenza.
 • HTML, facilita a visualización a través de calquera navegador.
 • SCORM, conxunto de obxectos de aprendizaxe empaquetados e estruturados como material web de forma pedagóxica baixo un estándar libre que permite importar, reutilizar e compartir contidos.
  Este curso está tamén dispoñible para a súa visualización e seguimento, con acceso de conta de convidado, na Aula virtual da Oficina de Software Libre do CIXUG.

Licenza

Este material publicase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento-Compartir igual 3.0.
Isto permite que os contidos poidan ser empregados pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre esta ferramenta de deseño gráfico con licenza libre como a realización de cursos de formación con este material, sempre que se mencione a autoría da obra orixinal e se comparta coa mesma licenza.

Autoría

A posta en marcha deste curso encádrase dentro das actividades que o Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas de Xestión Universitaria (CIXUG) está a desenvolver no eido do fomento do uso e divulgación do Software Libre no ámbito universitario en Galicia, apoiando a concreción das accións definidas dentro da Axenda Dixital de Galicia “Plan de acción 2018 en materia de Software Libre“, e contando co cofinanciamento da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

Luns, 15 Abril 2019

Publicacións dixitais profesionais: deseño, autoedición, maquetación e diagramación con Scribus

Vídeo

Facer publicacións dixitais profesionais hoxe en día, é unha tarefa sinxela sempre que se conte cunha ferramenta de autoedición axeitada.

Neste curso aprenderemos a usar Scribus, un software específico para a autoedición e maquetación que facilita e automatiza a composición, deseño e diagramación de páxinas. Scribus fai posible a creación dunha gran variedade de documentos e formularios, así como a impresión en diferentes formatos, tanto para a publicación a gran escala, como para a distribución a menor escala.
Scribus é unha aplicación multiplataforma de fontes abertas, compatible con Linux, Mac OS e Windows.

Neste curso abordarase unha introdución ao uso de Scribus, pasando pola creación de documentos sinxelos ata maquetacións e configuracións avanzadas, xestión da cor, impresión e exportación.

O material está dispoñible nos seguintes formatos:

 • Pdf, facilita a visualización en multitude de dispositivos diferentes (ordenador, smartphone, tablet, libro electrónico).
 • Elp, formato para empregar a ferramenta de edición de contidos exeLearning o que permite que calquera poida modificar ou completar facilmente o curso para adaptalo ás súas necesidades sempre que cumpra adecuadamente coa licenza.
 • HTML, facilita a visualización a través de calquera navegador.
 • SCORM, conxunto de obxectos de aprendizaxe empaquetados e estruturados como material web de forma pedagóxica baixo un estándar libre que permite importar, reutilizar e compartir contidos.

Este curso está tamén dispoñible para a súa visualización e seguimento, con acceso de conta de convidado, na Aula virtual da Oficina de Software Libre do CIXUG.

Licenza

Este material publícase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento-Compartir igual 4.0.
Isto permite que os contidos poidan ser empregados pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre esta ferramenta de deseño gráfico con licenza libre como a realización de cursos de formación con este material, sempre que se mencione a autoría da obra orixinal e se comparta coa mesma licenza.

Autoría

A posta en marcha deste curso encádrase dentro das actividades que o Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas de Xestión Universitaria (CIXUG) está a desenvolver no eido do fomento do uso e divulgación do Software Libre no ámbito universitario en Galicia, apoiando a concreción das accións definidas dentro da Axenda Dixital de Galicia “Plan de acción 2018 en materia de Software Libre“, e contando co cofinanciamento da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

Luns, 15 Abril 2019

Introdución á análise estatística con R Commander

Vídeo

R é un software multiplataforma, orixinariamente deseñado para a análise estatística e a realización de gráficos. Actualmente considérase a lingua franca do analista de datos e estase a utilizar en numerosos campos relacionados, dun ou doutro xeito, coa estatística (xenómica, biomedicina, econometría, big data, bioloxía, …). R ten unha dobre natureza de programa e de linguaxe de programación e distribúese baixo licenza GNU-GPL.

R Commander é un paquete de R que proporciona unha Interface Gráfica de Usuario para traballar de forma máis cómoda e amigable coa linguaxe R.
Este curso está dirixido a formar tanto ao persoal que habitualmente traballa con software estatístico privativo, como aos non iniciados no campo dos estudos estatísticos, no manexo de R no seu ámbito gráfico R Commander, software libre de referencia neste tipo de estudos.

O curso está formado por 11 temas, que abarcan dende os pasos necesarios para instalar o paquete RCommander, ata a instalación de engadidos para aumentar as funcións, pasando por diferentes tarefas de tipo estatístico:

 • Comezando con R
 • Instalación
 • Instalación de paquetes
 • Instalación de paquetes RCommander
 • Manexo de datos
 • Creación de gráficos
 • Estatística descritiva
 • Distribucións de probabilidade
 • Inferencia
 • Regresión lineal simple
 • Engadidos no RCommander

O material está dispoñible nos seguintes formatos:

 • Pdf, facilita a visualización en multitude de dispositivos diferentes (ordenador, smartphone, tablet, libro electrónico).
 • Elp, formato para empregar a ferramenta de edición de contidos exeLearning o que permite que calquera poida modificar ou completar facilmente o curso para adaptalo ás súas necesidades sempre que cumpra adecuadamente coa licenza.
 • HTML, facilita a visualización a través de calquera navegador.
 • SCORM, conxunto de obxectos de aprendizaxe empaquetados e estruturados como material web de forma pedagóxica baixo un estándar libre que permite importar, reutilizar e compartir contidos.
  Este curso está tamén dispoñible para a súa visualización e seguimento, con acceso de conta de convidado, na Aula virtual da Oficina de Software Libre do CIXUG.

Licenza

Este material publicase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento-Compartir igual 3.0.
Isto permite que os contidos poidan ser empregados pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre esta ferramenta de deseño gráfico con licenza libre como a realización de cursos de formación con este material, sempre que se mencione a autoría da obra orixinal e se comparta coa mesma licenza.

Autoría

Todo o material deste curso foi elaborado por Miguel Ángel Rodríguez Muíños, técnico informático na Consellería de Sanidade, e coordinador de proxectos de software libre relacionados con R, como EpiLinux ou BioStatFLOSS, e tamén membro fundador da comunidade “R Hispano”.
A posta en marcha deste curso encádrase dentro das actividades que o Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas de Xestión Universitaria (CIXUG) está a desenvolver no eido do fomento do uso e divulgación do Software Libre no ámbito universitario en Galicia, apoiando a concreción das accións definidas dentro da Axenda Dixital de Galicia “Plan de acción 2018 en materia de Software Libre“, e contando co cofinanciamento da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

Xoves, 15 Decembro 2016

Introdución ao uso de LibreOffice

Vídeo

LibreOffice é un conxunto completo de ferramentas de ofimática dispoñibles libremente, que inclúe un procesador de textos, folla de cálculo, presentacións, base de datos, debuxo vectorial e outras ferramentas.

O formato de ficheiro propio de LibreOffice é OpenDocument, un formato estándar e aberto que está sendo adoptado por gobernos de todo o mundo como formato de ficheiro obrigatorio para a publicación e aceptación de documentos.

LibreOffice tamén pode abrir e gardar documentos en moitos formatos diferentes, incluíndo aqueles utilizados en varias versións de Microsoft Office.

O emprego destos diferentes programas que conforman a suite LibreOffice, precisan como en calquera outro caso, un aprendizaxe do seu uso, e neste caso quizais aínda máis precisamente pola certa similitude coa máis estendida suite MsOFfice xa que a maioría da xente agarda atopar as opcións e menús no mesmo sitio.

Neste curso abordarase unha introdución ao uso de LibreOffice, dende a súa descarga, instalación e configuración , ata unha introdución ao uso de estilos e modelos, sen entrar no detalle do uso particular de ningunha dos aplicativos que o conforman: procesador de textos, presentacións …

O material está dispoñible en formato SCORM , en formato pdf para facilitar unha áxil visualización dos contidos e tamén en formato elp para empregar na ferramenta de edición de contidos exeLearning, o que permite que calquera poida modificar ou completar facilmente o curso para adaptalo ás súas necesidades sempre que cumpra adecuadamente coa licenza.

Licenza

Este material publicase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0. Isto permite que os contidos poidan ser empregados pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre esta ferramenta de deseño gráfico con licenza libre como a realización de cursos de formación con este material.

Autoría

Todo o material deste curso foi elaborado pola Oficina de Software Libre do CIXUG ao abeiro do Convenio de Colaboración coa AMTEGA para a promoción do Software Libre no ámbito universitario e dentro do marco das actuacións recollidas no plan de acción FLOSS 2012 da Xunta de Galicia.

Xoves, 15 Decembro 2016

Documentación de apoio para o Premio ao Mellor Proxecto Universitario con Licenza Libre

Vídeo

Os presentes materiais teñen por misión servir de axuda ás e os estudantes que se presenten ao Premio ao Mellor Proxecto Universitario con Licenza Libre, servindo como guía para adecuar o seu proxecto aos criterios que se valoran no mesmo, que non son outros que os mesmos que definen a filosofía do software libre.

Segundo as bases do premio, os criterios máis importantes á hora de valorar os proxectos son:

 • Nivel de actividade pública do traballo: Valorarase a publicación continúa do traballo, ben sexa utilizando as listas de correo dun proxecto existente, as da forxa de mancomun.org ou calquera outro medio web, coma por exemplo blogs persoais; a colaboración con outros proxectos de software libre, a creación de comunidade, etc.
 • Uso adecuado dunha licenza libre: valorarase a correcta elección dunha licenza libre e posterior aplicación da mesma ao código do proxecto.
 • Calidade do proxecto: deseño e implementación.

É por isto que nestes materiais queremos ofrecer unha guía que cubra os aspectos fundamentais dos proxectos de software libre, como son o do correcto licenciamento do mesmo, respectando as dependencias de terceiros empregadas e establecendo claramente a licenza xeral para o mesmo, e potenciando o desenvolvemento en comunidade, establecendo os medios habituais neste tipo de proxectos para que calquera outra persoa poda contribuír ao mesmo, enriquecéndoo e mellorándoo.

Xoves, 15 Decembro 2016

Material formativo da Certificación galega de Competencias Dixitais en Ofimática – CODIX

Vídeo

Que é o CODIX?

Logo codix.jpg

Certificación galega de competencias dixitais en ofimática, CODIX é unha certificación que acredita que o seu titular posúe a combinación de coñecementoscapacidades e aptitudes no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións precisas para desenvolverse con eficacia e eficiencia no manexo de aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación.

Esta certificación está regulada polo Decreto 218/2011, do 17 de novembro. Pode obterse tras superar unha proba de avaliación presencial convocada pola Amtega ou ben a través da acreditación de posuír outros títulos equivalentes.

Formación para a obtención do CODIX

logo_cemit

rede CeMIT ofrece distintas modalidades de formación para a adquisición dos coñecementos, capacidades e competencias necesarias para superar esta proba: cursos presenciais, teleformación titorizada ou un programa aberto de autoformación.

logo-ema-cemit

programa aberto de autoformación pode seguirse a través do “Espazo multimedia de aprendizaxe” (EMA) da Rede CeMIT co único requisito de ser usuario rexistrado de dita rede maior de 16 anos. Para acceder só é preciso automatricularse nos cursos dispoñibles na sección “Autoformación” – “CODIX Ofimática”.Este programa de autoformación oriéntase cara á adquisición de coñecementos e habilidades de maneira autónoma, asumindo o participante un papel activo no proceso de aprendizaxe.

A matriculación e seguimento dos cursos nin obriga, nin da dereito a presentarse ás probas de avaliación para a obtención da Certificación, sendo ambas cuestións totalmente independentes. É dicir, é posible tanto seguir simplemente os cursos para adquirir os coñecementos, como realizar inscribirse nas probas de avaliación que periodicamente convoque a Amtega, independentemente de ter feito os cursos ou non.

Materiais autoformativos

Seguindo as boas prácticas recollidas na Guía de boas prácticas para a liberación de publicacións da Xunta de Galicia, a Amtega publica os materiais formativos deste programa con licenza libre e en formatos abertos.

Esta publicación persegue dous obxectivos principais:

 1. Incrementar as posibilidades de autoformación por parte da cidadanía
 2. Promover e facilitar o reaproveitamento dos materiais por parte de centros educativos ou formativos que teñan interese en ofrecer formación para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, CODIX.

Os materiais publícanse en catro formatos diferentes:

 • pdf e epub, que permiten aos usuarios dispoñer do contido sen necesidade de permanecer conectado, podendo acceder a el por exemplo dende dispositivos móbiles ou ereaders, coa contrapartida de perder a posibilidade de visualizar os vídeos ou realizar os exercicios de autoavaliación que permite o seguimento do curso na plataforma EMA.
 • elp e scorm, que permite o reaproveitamento dos materiais.
  • elp é o formato editable do aplicativo de elaboración de materiais formativos, exelearning, que posibilita que calquera poida corrixir, modificar, ampliar, engadir exercicios, etc aos materiais.
  • scorm: Formato estándar para a súa reutilización en plataformas de teleformación.

Os materiais deste programa de autoformación organízanse en 5 unidades formativas que se basean no uso do sistema operativo GNU/Linux e a suite ofimática LibreOffice.

Licenza

Este material publicase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir Igual 3.0, co que calquera persoa é libre de descargalos, empregalos, distribuílos, modificalos, etc sempre que recoñeza ao autor orixinal e en caso de que distribúa os materiais modificados o faga empregando a mesma licenza.

Autoría

Este material foi elaborado por AGASOL, a través da empresa Tagen Ata, para a rede CeMIT dependente da AMTEGA para ofertalo a través da súa plataforma de teleformación “Espazo multimedia de aprendizaxe” (EMA).

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal