martes, 8 octubre 2019

X-Road

Vídeo

X-Road é un software iniciado no 2001 polo Departamento Estatal de Sistemas de Información de Estonia e liberado baixo a licenza MIT. Este proporciona unha capa de integración que permite o intercambio de información de xeito distribuída (a información é almacenada onde é creada), de forma segura e mediante estándares a través de internet.

O enfoque desta solución está posto na interconexión entre os sistemas de información existentes na administración dun país e ofrecer servizos dispoñibles a través da plataforma, tanto para a cidadanía xeral como para empresas. Debido a que a información a manexar polo sistema son datos sensíbeis e protexidos polas leis de protección de datos o sistema X-Road conta con varios mecanismos de seguridade implementados para garantir a confidencialidade, autenticidade e integridade dos datos que se manexan e distribúen a través do mesmo.

Algunhas das características de X-Road son:

  • Xestión de enderezos
  • Encamiñamento de mensaxes
  • Xestión do control de acceso
  • Cifrado de información a nivel de transporte
  • Sinatura dixital de mensaxes
  • Marcado de tempo
  • Autenticación a nivel de organización
  • Manexo de erros e logging
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantenida y publicada en internet por la Xunta de Galicia

Atención a la ciudadanía - Accesibilidad - Aviso legal - Mapa del portal