Lei de accesibilidade no goberno holandés

A lei de accesibilidade no goberno holandés entrou en vigor o pasado ano. Esta lei obriga aos sitios webs do goberno a seguir as pautas do w3c (World Wide Web Consortium). Para levar a cabo esta medida fan unha recompilación de 125 pautas definindo as mellores prácticas para xerar sitios accesibles. Estos puntos van máis alá do especificado nas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) tendo en conta as novas técnicas de desenvolvemento para a web.

Os sitios web construídos para o Estado están obrigados por lei a empregar:

 • HTML válido 4.01 ou XHTML 1.0
 • CSS e HTML semántico e separación da estructura e da presentación
 • W3C DOM (no lugar do vello document.all Microsoft)
 • valores significativos para os atributos class e id
 • textos significativos para o atributo alt en tódalas imaxes

Ademais:

 • scripts que traballen sobre ligazóns deberán estender a súa funcionalidade (popups accesibles)
 • se unha ligazón non ten sentido sen un script, non debe estar no HTML (debe ser xerado por JavaScript)
 • prohíbese eliminar o foco sobre as ligazóns
 • prohíbese o uso de formularios ou scripts como únicos medios para recabar información
 • a información dispoñible en formato propietario ten que estar dispoñible en formato aberto.
 • a semántica dos elementos HTML débese definir explicitamente (Web semántica)

Os sitios web existentes teñen ata o 2011 para adaptarse a lei. As pautas da lei están dispoñibles en idioma holandés.

Fonte: Quirksmode Blog 

Balance del Plan de Acción 2022

1 Diciembre 2021 Informe

Plan de Software Libre 2023

1 Diciembre 2021 Informe

#IA #InformesDeUsoAnuales

Tendencias
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantenida y publicada en internet por Xunta de Galicia

Atención a la ciudadanía - Accesibilidad - Aviso legal - Mapa del portal