Nova versión de OpenXava 2.1.5

OpenXava é un marco de traballo para desenvolver aplicacións web baseadas en bases de datos, como Ruby on Rails, pero OpenXava produce aplicacións J2EE / JavaEE estándars que poden ser despregadas en calquera servidor de aplicacións Java estándar (ou portal Java estándar).

O que fai a OpenXava diferente doutros marcos é:

  •  É rápido e fácil para desenvolver aplicacións orientadas a bases de datos.
  •  Está orientado a compoñentes de negocio no canto de MVC .
  •  Xera automaticamente a interface de usuario desde a definición dos compoñentes de negocio.

OpenXava foi creado por programadores Java (que necesitan desenvolver aplicacións Java críticas dun xeito produtivo) para o seu propio uso; polo tanto é potente e extensible.
Por outra banda OpenXava permite a un programador Java novato comezar rapidamente a ser produtivo.

Algunhas das características son:

  •  Soporta calquera servidor de aplicacións (Tomcat, JBoss, WebSphere).
  •  Soporta JSR-168: Todos os módulos OpenXava tamén son portlets estándar.
  •  Mecanismo de persistencia: EJB3 JPA, Hibernate ou EJB2 CMP.
  •  Está probado cos portais: JetSpeed 2, WebSphere Portal, Liferay e Stringbeans.
  •  Fácil integración de informes feitos con JasperReports.
  •  Licenza LGPL. É posible desenvolver aplicacións comerciais con OpenXava.
  •  Todas as etiquetas e mensaxes están en varios idiomas

Sorceforge.net : http://sourceforge.net/projects/openxava/

Web oficial: OpenXava  

Balance do Plan de Acción 2023

1 Diciembre 2021 Informe

Plan de Software Libre 2024

1 Diciembre 2021 Informe

#IA #PlanDeAccion #EntrevistasComunidad

Tendencias
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantenida y publicada en internet por Xunta de Galicia

Atención a la ciudadanía - Accesibilidad - Aviso legal - Mapa del portal