Conectando o European Interoperability Framework (EIF) con Smart Cities e Comunidades

viernes, 15 enero 2021
Conectando o European Interoperability Framework (EIF) con Smart Cities e Comunidades

A interoperabilidade é un dos principais retos, e unha compoñente clave, para as administracións locais debido á súa interacción cos niveis superiores da administración pública e o sector privado.

Ademais, facilita a adopción máis ampla das tecnoloxías conectadas e asegura a compatibilidade dos dispositivos para a súa adopción en toda a cidade, xunto co desenvolvemento e o despregamento dos servizos en todos os sectores, cidades, rexións e fronteiras.

imagen

Un marco de interoperabilidade para cidades intelixentes (pequenas e medianas, así como metrópoles) e comunidades (pobos e municipios) baseado no European Interoperability Framework (EIF) contribuirá a achandar o camiño cara á nova era das interaccións interoperables a nivel local.

A Comisión Europea, por conduto do Marco europeo de interoperabilidade para cidades e comunidades intelixentes (EIF4 SCC), ten por obxecto prestar apoio ás administracións locais e outros axentes con problemas relacionados coa prestación de servizos de interoperabilidade aos cidadáns e as empresas. O Marco ten por obxecto apoiar principalmente ás administracións locais e, en particular, aos encargados de formular políticas a nivel local. Este labor en curso é xestionada conxuntamente pola DG DIGIT no marco do Programa ISA² (2016-2020), e pola DG CONNECT no marco do movemento Living-in.eu.

A iniciativa Cidades e Comunidades Intelixentes utilizará as tecnoloxías e os datos dixitais para que as cidades sexan máis respectuosas co clima e a mobilidade, estean máis interconectadas e, en xeral, sexan máis agradables para os seus habitantes e empresas.

Os sectores afectados, a nivel local, son os edificios, a enerxía, o transporte, os sistemas de xestión dos refugallos e a auga, así como outros servizos públicos locais e a gobernanza aplicada polo propio municipio.

Impulsado polo impacto que a tecnoloxía ten na sociedade e no sector público a nivel nacional (por exemplo, eID), o nivel local tamén se verá influído pola aparición desas novas tecnoloxías coa crecente dixitalización das súas administracións. Debido ás interaccións de múltiples niveis que se producen cos niveis superiores da administración -incluídos os do sector privado para os servizos locais (como a mobilidade, a enerxía, o transporte, etc.)-, a interoperabilidade é un dos maiores desafíos para as administracións locais. As poderosas empresas multinacionais adoitan tratar de aplicar unha especie de bloqueo de provedores ás tecnoloxías específicas que despregan nas cidades, ou non seguen normas de seguridade estritas que poderían dar lugar a problemas coa protección dos datos e a privacidade dos cidadáns.

Living-in.eu

imagen

A iniciativa en curso «Unindo forzas para impulsar a transformación dixital sostible nas cidades e comunidades de Europa» ten por obxecto despregar plataformas dixitais urbanas interoperables e un conxunto de normas e especificacións técnicas, como os Mecanismos de Interoperabilidade Mínima (MIMs). Por conseguinte, considérase que unha introdución aos conceptos de interoperabilidade -poñendo de relevo a súa pertinencia no plano local e creando un conxunto de instrumentos (incluídas recomendacións) para a súa aplicación polas cidades e comunidades- sería un poderoso instrumento para lograr esta iniciativa en toda Europa.

Marco europeo de interoperabilidade (EIF)

imagen

A acción actual do EIF céntrase principalmente nos servizos públicos prestados polas administracións públicas, mentres que o sector privado a miúdo só participa na prestación de servizos de enerxía, transporte, auga e xestión de refugallos a nivel local. Por conseguinte, parece apropiado elaborar un Marco de Interoperabilidade de Cidades e Comunidades, complementado cun panorama xeral das medidas e servizos dispoñibles para apoiar ás administracións locais.

Unha vez concluído este proxecto, a Comisión poderá propoñer ás administracións locais dos Estados membros da Unión Europea un Marco de Interoperabilidade, e unha visión xeral categorizada das accións e servizos dispoñibles (dos servizos e solucións do Programa ISA² asociados que se identificaron).

Así mesmo, comprenderán as actividades realizadas a nivel da UE – ou polas administracións superiores dos Estados Membros – para apoiar a interoperabilidade nas administracións locais. Estes coñecementos poderán poñerse a disposición nun formato reutilizable das estruturas rexionais ou locais (como, por exemplo, os centros de innovación dixital, os laboratorios viventes, os laboratorios de políticas, etc.) que poden actuar como multiplicadores e contribuír á creación de capacidade das administracións locais. Como tal, actuará como elemento instrumental para a aplicación dos compromisos da LI.EU e contribuirá ao crecemento das solucións dixitais urbanas de maneira interoperable e, por tanto, escalable.

Máis información

Balance del Plan de Acción 2022

1 Diciembre 2021 Informe

Plan de Software Libre 2023

1 Diciembre 2021 Informe

#IA #InformesDeUsoAnuales

Tendencias
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantenida y publicada en internet por Xunta de Galicia

Atención a la ciudadanía - Accesibilidad - Aviso legal - Mapa del portal