Os sanitarios alemáns comunicaranse co protocolo aberto Matrix

miércoles, 18 agosto 2021
Os sanitarios alemáns comunicaranse co protocolo aberto Matrix

O sistema sanitario alemán adopta Matrix. Os profesionais sanitarios alemáns comunicaranse entre si a través do protocolo de software libre Matrix.

Gematik, o provedor de solucións dixitais para o sistema sanitario alemán, elixiu o protocolo de software libre Matrix para sustentar a nova plataforma de comunicación instantánea de Alemaña, que será utilizada por máis de 150.000 organizacións, como consultorios médicos xenerais, hospitais e organizacións de seguros. A decisión segue o exemplos como o das forzas armadas alemás e o goberno de Francia, que adoptaron Matrix como base para as súas necesidades de comunicación instantánea.

O actual sistema de comunicación dixital no sector sanitario alemán demostrou non satisfacer todas as necesidades de comunicación dos seus usuarios, xa que non foi deseñado para a comunicación directa. Con todo, co progreso das posibilidades tecnolóxicas, Gematik viu a necesidade de engadir servizos de comunicación que permitisen procesos máis rápidos. Gematik é propiedade maioritaria do Ministerio de Sanidade alemán.

No momento da avaliación, Gematik identificou seis retos relacionados coa prestación deste servizo aos seus usuarios:
– Flexibilidade e facilidade de uso na xestión da identidade
– Accesibilidade universal das prestacións do servizo
– Estabilidade operativa e conceptos de seguridade modernos e adaptables
– Soberanía dos datos nos servizos distribuídos
– Estabilidade operativa e conceptos de seguridade modernos e adaptables
– Integración dos datos nos servizos e aplicacións

Elixiuse Matrix como base técnica, xa que o novo servizo pretende ofrecer mensaxería instantánea, videochamadas, intercambio de arquivos e, sobre todo, aplicacións que poidan integrarse na plataforma existente. A natureza aberta do protocolo Matrix permite engadir funcionalidades adicionais.

A apertura e a flexibilidade de Matrix tamén satisfán os seis requisitos principais de Gematik para a plataforma:
– Xestión da identidade federada, esta «ponte» permite unha maior flexibilidade e facilidade de uso a través da simple utilización das confirmacións de identidade da TI para os servizos dixitais propios dos grupos de usuarios.
– Accesibilidade universal dos servizos, a eliminación de solucións informáticas propietarias (por exemplo, Konnector) reduce os custos e estabiliza as operacións.
– Unha arquitectura de seguridade moderna, permite a prestación independente de servizos por parte de diferentes provedores e servizos por parte de diferentes provedores e é á vez máis segura e máis eficiente.
– Servizos distribuídos, a vinculación de datos procedentes de diferentes fontes é necesaria desde o punto de vista da optimización dos procesos de subministración.
– A interoperabilidade e os datos estruturados, a atención baseada en casos e a investigación requiren unha mellora da calidade dos datos. Os datos estruturados e as interfaces baseadas en normas aumentan a dispoñibilidade de produtos e servizos.
– Un conxunto de normas de IT que poidan procesarse automaticamente, a verificación automatizada da seguridade e a protección de datos, así como a interoperabilidade e a dispoñibilidade, reforzan a confianza na IT.

Para o 1 de outubro de 2021, deberá estar claro como os usuarios da nova plataforma poden comunicarse entre si na práctica. Para o 1 de abril de 2022, o propio servizo debería estar listo na súa primeira iteración e, por último, para o 1 de outubro de 2023, máis de dous usuarios deberían poder poñerse en contacto simultaneamente.

Máis información

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantenida y publicada en internet por Xunta de Galicia

Atención a la ciudadanía - Accesibilidad - Aviso legal - Mapa del portal