Proxecto de Interese Europeo de software libre

miércoles, 8 septiembre 2021
Proxecto de Interese Europeo de software libre

O Ministerio de Economía do Gran Ducado lanzou o 8 de xuño de 2021 unha convocatoria de proxectos para os operadores económicos que desexen participar no desenvolvemento de infraestruturas e servizos na nube de nova xeración, no marco dun Proxecto Importante de Interese Europeo (IPCEI). A convocatoria diríxese aos axentes económicos que operan na cadea de valor das infraestruturas e servizos na nube.

Cabe destacar que o núcleo do proxecto é deseñar e implementar un libro maior de software libre e as APIs relacionadas para documentar en tempo real os recursos da nube, a dispoñibilidade, o tráfico, os dereitos de acceso e todos os protocolos/acordos relacionados.

O obxectivo é mellorar a ciberseguridade, proporcionar unha resposta instantánea aos incidentes e, cando sexa necesario, probas que poidan utilizarse nos tribunais.

O software libre ofrece a mellor garantía de seguridade. Individuos e organizacións son hackeados cada día debido á falta de confianza na propiedade do código, a fonte centralizada dos provedores de software, as súas dependencias e a súa entrega. Isto conduce a millóns de computadores comprometidos e á perda de millóns de euros. O rápido ritmo da innovación tecnolóxica (Cloud, IOT, Fog Network, Serverless … ) do desenvolvemento de software e a entrega continua xa non se adapta co modelo de seguridade tradicional, que non é – ao contrario do software libre – seguro por deseño.

Neste ámbito tan sensible, o ministerio apostou claramente pola distribución baixo licenza copyleft, xa que a convocatoria de proxectos define “código aberto” como: “creado e publicado baixo unha licenza copyleft como a EUPL ou a GPL”.

A elección da EUPL parece a máis adecuada porque, ao contrario que a GPL, a licenza cobre a distribución ou comunicación en liña “como servizo”, que é o principio dos servizos na nube; por tanto, os fans da GPL deberían preferir a AGPL porque tamén cobre o SaaS. Con todo, a EUPL, que é válida en 23 idiomas e fai referencia explícita á lexislación da UE, presenta unha maior compatibilidade e interoperabilidade con outros programas informáticos.

Os detalles da convocatoria de proxectos, incluído o contexto, os criterios de elixibilidade e os requisitos, están dispoñibles aquí:
Convocatoria de proxectos IPCEI-CIS
Comunicación da Comisión sobre o IPCEI

Máis información

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantenida y publicada en internet por la Xunta de Galicia

Atención a la ciudadanía - Accesibilidad - Aviso legal - Mapa del portal