O concello de San Roque e a Universidade de Cádiz firman un acordo para desenvolver Software Libre

O alcalde de San Roque, José Vázquez, e o rector da Universidade de Cádiz, Diego Sales Márquez, asinaron un acordo marco de colaboración en Software Libre a desenvolver entre ambas institucións.
 
O convenio está referido á cooperación entre ambas partes firmantes en materia de tecnoloxías que estean, dalgún modo, relacionadas co Software Libre…

A “Oficina de Software Libre ” da Universidade de Cádiz e o CPD do Concello de San Roque designarán ás persoas encargadas do cumprimento do acordo de colaboración, evaluando a súa aplicación, promovendo liñas de acción comúns e adoptando cantas medidas consideren necesarias para o seu desenvolvemento.
 
Este convenio realízase dado que a Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades, define á universidade como un servizo público e entre as súas funcións sinala, entre outras, “a creación, desenvolvemento, transmisión e crítica da ciencia, da técnica e da cultura; a difusión, a valorización e a transferencia do coñecemento ao servizo da cultura, da calidade da vida, e do desenvolvemento económico; a difusión do coñecemento e a cultura a través da extensión universitaria e a formación ao longo de toda a vida”.
 
Por iso, a Universidade de Cádiz aprobou de forma institucional unha declaración de apoio ao Software Libre xunto á creación da Oficina de Software Libre da Universidade de Cádiz, co fin de “potenciar o compromiso da universidade coa sociedade que a rodea, incentivando o desenvolvemento da economía rexional; establecer vías de colaboración con outras universidades, institucións e empresas da nosa contorna; fomentar a independencia tecnolóxica, racionalizar gastos e facer da UCA referencia na nosa contorna para o avance da sociedade da información e o coñecemento; promover a educación en aspectos éticos positivos como a solidariedade, a colaboración e a legalidad”.
 
Igualmente, o concello aprobou unha moción na que se apostaba decididamente por impulsar e promover o uso do Software Libre de forma institucional. Plásmase así o desexo de ambas institucións de “manter, favorecer e actualizar as relacións de colaboración mantidas durante os últimos anos na aplicación de tecnoloxías relacionadas co Software Libre para os seus respectivos fins, establecendo liñas concretas de actuación que posibiliten o intercambio de coñecemento e o mellor aproveitamento dos recursos humanos, económicos e técnicos dentro da provincia de Cádiz, todo iso de forma paralela ao marco de colaboración que desde fai anos manteñen ambas institucións cos Cursos de Verán”. 
 
Pode ver a fonte orixinal da noticia sen traducir en: www.laflecha.net  
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantenida y publicada en internet por la Xunta de Galicia

Atención a la ciudadanía - Accesibilidad - Aviso legal - Mapa del portal