Traducidas ao galego as mensaxes do programa DSpace

As mensaxes do programa DSpace na súa versión 1.4.2 veñen de ser traducidas polo usuario se SourceForge Dámaso. DSpace é un paquete de software que proporciona ferramentas para a xestión de recursos dixitais e é habitualmente empregado como base para un repositorio institucional.
 

DSpace está escrito en Java e JSP e emprega a Java Servlet Framework. Usa unha base de datos relacional e soporta o uso de PostgreSQL e Oracle.

Balance del Plan de Acción 2022

1 Diciembre 2021 Informe

Plan de Software Libre 2023

1 Diciembre 2021 Informe

#IA #InformesDeUsoAnuales

Tendencias
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantenida y publicada en internet por Xunta de Galicia

Atención a la ciudadanía - Accesibilidad - Aviso legal - Mapa del portal