Contorna de computación Java para Grid

O Java Parallel Processing Framework (JPPF) é unha contorna de computación Grid para [[Java]] que se centra na mellora do rendemento e na facilidade de uso. Dispón dun conxunto de ferramentas e [[API]] que facilitan a paralelización en aplicacións con altos consumos de CPU, distribuíndo a execución sobre unha rede de nodos heteroxéneos.

Esta nova versión mellorou as comunicacións nun 10% e arranxou numerosos bugs no servidor, incrementando así a escalabilidade e estabilidade. Esta versión tamén inclúe unha actualización da consola gráfica de administración para usar Substance L&F v3.1 e JFreeChart v1.0.3 

O JPPF 0.24.1 ten licenza GNU e pódese descargar dende a páxina web de SourceForge

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=135654

Fontes:

http://sourceforge.net/forum/forum.php?forum_id=661327
http://www.jppf.org/index.php

Balance del Plan de Acción 2022

1 Diciembre 2021 Informe

Plan de Software Libre 2023

1 Diciembre 2021 Informe

#IA #InformesDeUsoAnuales

Tendencias
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantenida y publicada en internet por Xunta de Galicia

Atención a la ciudadanía - Accesibilidad - Aviso legal - Mapa del portal