Sentilo, plataforma de sensores de software libre deseñada para a Smart City

martes, 23 mayo 2023
Sentilo, plataforma de sensores de software libre deseñada para a Smart City

Sentilo é unha plataforma de sensores e actuadores de software libre deseñada para encaixar na arquitectura Smart City de calquera cidade que busque apertura e fácil interoperabilidade.
Está construído, utilizado e apoiado por unha comunidade activa e diversa de cidades e empresas que cren que o uso de estándares abertos e software libre é a primeira decisión intelixente que unha cidade intelixente debe tomar.

Iniciouse en novembro de 2012 polo Concello de Barcelona como un proxecto para o seu proxecto de Smart City chamado CityOS, coa colaboración doutras cidades e empresas. Para evitar solucións verticais, Sentilo está deseñado como unha plataforma transversal co obxectivo de compartir información entre sistemas heteroxéneos e integrar facilmente aplicacións herdadas.
Sentilo ofrece as seguintes características:

  • Un front-end para o procesamento de mensaxes, cunha sinxela API REST
  • Unha consola de administración para configurar o sistema e xestionar o catálogo
  • Unha base de datos en memoria, co obxectivo de alcanzar altas taxas de rendemento
  • Unha base de datos non SQL, para conseguir un sistema máis flexible e escalable
  • Un visualizador universal, proporcionado como demo pública, que pode utilizarse como punto de partida para visualizadores específicos de negocio
  • Un módulo de estatísticas básicas que rexistra e mostra os indicadores básicos de rendemento da plataforma
  • Unha arquitectura de compoñentes extensible, para ampliar a funcionalidade da plataforma sen modificar o núcleo do sistema


Sentilo comeza cun conxunto inicial de axentes: un para exportar datos a bases de datos relacionais e outro para procesar alarmas internas baseadas en regras básicas. Sentilo pode descargarse desde o seguinte repositorio de Github: https://github.com/sentilo/sentilo

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantenida y publicada en internet por la Xunta de Galicia

Atención a la ciudadanía - Accesibilidad - Aviso legal - Mapa del portal