A LAECSP significará un avance decisivo no emprego de estándares abertos na administración

A “Lei para o Acceso Electrónico da Cidadanía aos Servizos Públicos ” (LAECSP) foi aprobada o pasado 14 de xuño no Congreso dos Deputados. O texto, anteriormente coñecido como “Lei para o Acceso Electrónico dos Cidadáns ás Administracións Públicas”, establece o dereito a realizar todo tipo de trámite administrativo de forma electrónica e garante que para iso sempre se poidan usar estándares abertos.

A lei inclúe prazos para a execución da lei, en concreto seis meses para a elaboración dun Plan de Implantación que se elevará ao Consello de Ministros). A LAECSP Introduce unha definición de estándar aberto próxima ao espírito do Marco Europeo de Interoperabilidade da IDABC no texto lexislativo, como xa fixeron Francia, Dinamarca, Holanda e Bélxica entre outros.
 
Cómpre salientar que o modelo do Software Libre influíu na lei ao establecer a posibilidade de auditorías sobre o código fonte das aplicacións públicas.

Balance do Plan de Acción 2023

1 Decembro 2021 Informe

Plan de Software Libre 2024

1 Decembro 2021 Informe

#IA #PlanDeAccion #EntrevistasComunidade

Tendencias
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal