A Universidade de Sevilla presenta o seu novo portal Web baseado no CMS Plone

A Universidade de Sevilla presentou o seu novo portal Web, no que se optou pola incorporación dun Xestor de Contidos, ou CMS (Content Management System), como medio tecnolóxico para o desenvolvemento en mantemento.

O CMS incorporado é Plone. Este CMS funciona sobre unha plataforma de aplicacións webs de “código aberto” construída na linguaxe Python chamada Zope. Plone permite dun xeito moi potente a creación de novos contidos, instauración de  fluxos de traballo, definición de roles de usuarios, caducidades, versións de documentos, históricos e un largo sen fin de facilidades para un total control sobre a edición do contido do portal Web.

Por outro lado, este portal cumpre coas especificacións de normalización de Accesibilidad do [[W3C]], logrando en todas ó menos un nivel AA.

A intención da Universidade de Sevilla  é  que este portal convértase na porta de entrada a todos os servizos ofertados. O contido do portal está orientado aos diferentes perfiles de usuario involucrados no ámbito universitario destacando a atención prestada aos alumnos, persoal docente, investigador e persoal de administración e servizos, personalizando o contido para cada un destes colectivos.

Balance do Plan de Acción 2023

1 Decembro 2021 Informe

Plan de Software Libre 2024

1 Decembro 2021 Informe

#IA #PlanDeAccion #EntrevistasComunidade

Tendencias
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal