As grandes empresas de telefonía únense para promover Linux nos móbiles

A LiMo Foundation é un ente de recente creación que promoverá o emprego de Linux nos teléfonos móbiles como alternativa a MS Windows. Esta fundación foi creada por grandes empresas relacionadas coa telefonía que perseguen sentar a base para establecer uns estándares mínimos que aseguren a compatibilidade entre as distintas distribucións que xurdan orientadas a móbiles.

LiMo Foundation será independente das empresas que a crearon aínda que estas manterán unha forte influencia sobre ela. Preténdese que sexa a comunidade de desenvolvedores e usuarios os que guíen os pasos da fundación.

Outros dos obxectivos desta organización son xerar distribucións para telefonía, promover o seu uso e establecer unha certificiación que demostre o cumprimento da especificación. Ademais tentará forxar relacións con entidades simulares coma The Linux Foundation.

Balance do Plan de Acción 2023

1 Decembro 2021 Informe

Plan de Software Libre 2024

1 Decembro 2021 Informe

#IA #PlanDeAccion #EntrevistasComunidade

Tendencias
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal