Educación e Innovación colaboran para formar na tradución de software a 150 profesores

Educación e Innovación colaboran para formar na tradución de software a 150 profesores

EntransO curso organizado pola Consellería de Educación Entrans: a lingua galega e a tradución do Software Libre para Galicia contou coa participación de 150 docentes do ensino non universitario, a totalidade das prazas ofertadas, interesados nesta ferramenta de tradución colaborativa. A Consellería de Educación en colaboración coa Consellería de Innovación organiza este curso de formación permanente do profesorado. Elena Veiguela, directora xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información, declarou que o Software Libre é “unha porta aberta á presenza do galego na Internet e na sociedade da información”.

O pasado venres 9 de marzo os inscritos participaron na parte presencial do curso onde a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, María José Pérez Mariño, e Elena Veiguela describiron os obxectivos e metas do curso entre os que destacaron analizar as posibilidades didácticas da ferramenta para a tradución do Software Libre á lingua galega e facilitar a súa utilización docente nas áreas de lingua galega como elemento motivador do alumnado.

Francisco Serrallé, asesor especialista do Servizo de Formación do Profesorado, falou sobre as iniciativas educativas relacionadas coas novas tecnoloxías e o Software Libre da Consellería de Educación, mentres que Antonio Pérez Casas, asesor da Consellería de Innovación para a Sociedade da Información, expuxo a estratexia galega da xunta sobre sociedade da información no ensino.

Jesús Arribi, coordinador do proxecto Mancomun.org introduciu aos docentes nos fundamentos do Software Libre e impartiu o taller presencial sobre Entrans. O resto das sesións, que terán lugar durante esta semana, serán a distancia.  

Balance do Plan de Acción 2023

1 Decembro 2021 Informe

Plan de Software Libre 2024

1 Decembro 2021 Informe

#IA #PlanDeAccion #EntrevistasComunidade

Tendencias
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal