A misión parlamentaria francesa apoia o software libre

Mércores, 1 Setembro 2021
A misión parlamentaria francesa apoia o software libre

En xullo de 2020, a Asemblea Nacional francesa convocou unha misión especial para construír e promover a soberanía dixital nacional e europea. A misión acaba de publicar o seu primeiro informe o mes pasado cunha serie de recomendacións, entre as que suxire utilizar o software libre por defecto nas administracións públicas.

O informe foi presentado polos deputados Jean-Luc Wassermann e Philippe Latombe. O documento enmárcase no contexto da pandemia de COVID-19 e o rápido paso ao dixital que se produciu no último ano, sinalando a necesidade de priorizar a independencia tecnolóxica.

O informe sinala a China e Estados Unidos como dous dos Estados con maior independencia dixital que aplican enfoques moi diferentes, pero que se asemellan na súa forte vontade política e nos seus importantes investimentos en infraestruturas e desenvolvementos dixitais. Pola contra, Europa atópase nunha posición de dependencia no sector dixital, empezando polo sector das terras raras e as cadeas de subministración interrompidas na produción de semiconductores, pasando pola produción de computadores e equipos electrónicos, ata o software que na maioría dos casos é fornecido por empresas estranxeiras.

Como resposta a estes retos, o informe propón 66 recomendacións destinadas a reforzar a soberanía dixital francesa e europea en diferentes ámbitos como a ciberseguridade, a tecnoloxía profunda, as infraestruturas, o software e outros, e introduce varios mecanismos de regulación e financiamento.

A proposta máis significativa en relación co software libre é a seguinte:
Proposta nº 52: Impoñer dentro da administración o uso sistemático de software libre, facendo que o uso de solucións propietarias sexa unha excepción.

Esta proposta baséase na instrución do Primeiro Ministro de setembro de 2012, a lei da República Dixital de 2016 e a circular do 27 de abril de 2021. Todos estes documentos afirman que o software libre é unha solución adecuada para as administracións públicas debido á súa flexibilidade, enfoque modular, posibilidades de aforro de custos e transparencia e apertura.

Outras propostas son:
(26) dar preferencia ás solucións francesas ou europeas na contratación pública, (53) impoñer o uso sistemático de solucións dixitais francesas na administración pública, (56) desenvolver unha nube europea, (62) integrar as cuestións de soberanía dixital na política de competencia da UE, (65) situar as cuestións dixitais no centro da Presidencia francesa da Unión Europea no primeiro semestre de 2022, e (66) reforzar a participación europea nos organismos internacionais de regulación e normalización da internet.

Para a elaboración deste informe consultouse a decenas de partes interesadas mediante entrevistas e mesas redondas específicas, entre elas a Comisaria Europea Mariya Gabriel, funcionarios do Goberno francés, axentes do sector privado e organizacións non gobernamentais.

Máis información

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal