Caixa de correo ético e de Bo Goberno, participación anónima dos cidadáns

Martes, 2 Maio 2023
Caixa de correo ético e de Bo Goberno, participación anónima dos cidadáns

Caixa de correos Ética e de Bo Goberno é unha canle segura que permite a participación anónima dos cidadáns para informar sobre calquera acción ou omisión contraria aos valores do Bo Goberno e reforzar así a xestión pública.

portada Caixa

Inclúe mecanismos para garantir a confidencialidade de toda a información e ofrece un espazo de comunicación seguro que permite manter o contacto anónimo co órgano xestor e coñecer o estado de tramitación. O obxectivo é animar a calquera persoa ou servidor público a facilitar información libremente, sen sufrir represalias.

pantallazo buzón

Para evitar malas prácticas no uso da caixa de correos, aplicaranse criterios estritos para admitir as comunicacións e con esixencia de responsabilidade civil, penal e administrativa ás persoas que denuncien feitos con abuso de dereito ou violacións do principio de boa fe.

A Caixa de correos Ética e de Bo Goberno é a canle prioritaria para a admisión de comunicacións relacionadas con malas prácticas no Concello de Barcelona e as súas entidades dependentes, sen prexuízo de admitir comunicacións a través doutras canles ou de forma presencial nas oficinas de atención ao cidadán (OAC).

imaxe programa

A súa xestión forma parte das funcións atribuídas ao Departamento de Servizos de Análises, adscrito á Dirección de Transparencia e Boas Prácticas de Xestión de Recursos.

No exercicio das funcións relacionadas coa Caixa de correos Ética e de Bo Goberno, a Dirección de Servizos de Análises actúa con independencia funcional, sen estar suxeita a ordes xerárquicas que puidesen condicionar a actuación, especialmente no que se refire ao mantemento da confidencialidade dos datos de carácter persoal.

Máis información

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal