Declaración de Estrasburgo, apoio ao software libre e á interoperabilidade no sector público

Mércores, 27 Abril 2022
Declaración de Estrasburgo, apoio ao software libre e á interoperabilidade no sector público

Todos os Estados membros da UE adoptan a Declaración de Estrasburgo, que define a estratexia de coordinación das administracións públicas.

A Declaración sobre os Valores e Retos Comúns das Administracións Públicas Europeas subliña o apoio xeral ao software libre e a interoperabilidade no sector público.

O evento tiña como obxectivo debater sobre os retos e as oportunidades comúns para as administracións públicas europeas, como a transformación dixital, a transparencia e a apertura das administracións públicas, as novas organizacións laborais e a mobilidade europea dos funcionarios.

A pesar de que a cooperación administrativa é competencia exclusiva dos Estados membros, a crise do COVID-19 puxo de manifesto a necesidade dunha cooperación máis ampla en toda a Unión Europea. Como principal resultado da reunión, os ministros adoptaron a Declaración de Estrasburgo sobre os valores e desafíos comúns das administracións públicas europeas, que establece a estratexia de coordinación entre os Estados membros nos ámbitos políticos mencionados.

En particular, os retos expostos pola pandemia levaron aos 27 ministros a centrarse en tres ámbitos políticos principais:
– Servizos públicos atractivos, modernos e innovadores que dean exemplo
– Servizos públicos transparentes e resistentes que satisfagan as expectativas dos usuarios
– Servizos públicos dixitais inclusivos e de alta calidade que respecten os valores europeos

No contexto da terceira área, o software libre atopa o seu lugar como un dos medios cruciais a perseguir para a prestación de servizos públicos dixitais en liña cos valores e leis da UE.

En concreto, os Estados membros acordaron fomentar o uso de software libre nas administracións públicas e a súa posta en común, mediante:
– Recoñecendo o importante papel que desempeñan as solucións seguras de código aberto na transformación das administracións públicas, que permiten poñer en común os investimentos entre múltiples organizacións, ofrecen transparencia e interoperabilidade por defecto e garanten o control das tecnoloxías utilizadas, así como unha maior independencia tecnolóxica.
– Promover a posta en común das solucións de software libre creadas ou utilizadas polas administracións dentro da Unión Europea, o que en última instancia tradúcese nunha maior colaboración entre as administracións públicas.
– Promover unha redistribución xusta do valor creado polas solucións de software libre, especialmente para aqueles que producen e comparten o código fonte aberto.

No mesmo ámbito político, a interoperabilidade considérase outro tema crucial da Declaración de Estrasburgo. En particular, os ministros sinalan a necesidade de fomentar a interoperabilidade a todos os niveis como ferramenta clave tanto para impulsar o despregamento de solucións de identidade dixital e carteiras fáciles de usar no ámbito da revisión do eIDAS como para facilitar o intercambio de ferramentas e datos dixitais entre as administracións dos Estados membros e as europeas.

Máis información

Balance do Plan de Acción 2022

1 Decembro 2021 Informe

Plan de Software Libre 2023

1 Decembro 2021 Informe

#IA #InformesDeUsoAnuais

Tendencias
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal