Seminario sobre “Consumir API REST con Python”

Martes, 12 Marzo 2024
Seminario sobre “Consumir API REST con Python”

O 18 de marzo, en horario de 16:30 a 20:30 horas, terá lugar o seminario “Consumir API REST con Python” no CNTG (Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia).

logo de python

Desenvolver unha aplicación que consuma unha API REST é un proceso común no desenvolvemento de software actual. É un tipo de arquitectura de desenvolvemento web que se apoia totalmente no estándar HTTP.

Unha API REST (Representational State Transfer) permite que diferentes sistemas comuníquense entre si a través de HTTP utilizando métodos como GET, POST, PUT e DELETE para realizar operacións nos recursos expostos pola API. Python prové aos programadores de diferentes bibliotecas para o consumo de APIs REST no desenvolvemento das súas aplicacións.

Temario

• Instalar a biblioteca requests.

• Realizar solicitudes á API.

• Analizar e procesar a resposta.

• Uso doutros métodos HTTP, como POST, PUT ou DELETE para realizar as solicitudes correspondentes.

Balance do Plan de Acción 2023

1 Decembro 2021 Informe

Plan de Software Libre 2024

1 Decembro 2021 Informe

#IA #PlanDeAccion #EntrevistasComunidade

Tendencias
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal