O sistema de facenda español gañaría se usase programas libres

Son moitos os comentarios que se poden ver por internet sobre que non se

pode facer a declaración por internet usando outros sistemas que non sexan Windows; pois ben, que pasaría se Facenda liberase os programas baixo algún tipo de licenza libre e abrise os formatos que emprega?.

Debido a seguranza que achegan os sistemas de certificación dixital, poderíanse facer programas compatibles para todos os sistemas

operativos, ter maior interoperabilidade entre Facenda cos bancos e

ademais, moi probablemente, a comunidade liberaría programas e as súas

melloras de forma gratuíta. O crecemento de aplicacións empresariais

que usasen os estándares da administración sería tanto en calidade como

en cantidade: a diversidade de ERP xeraría un bo nicho de mercado

nesta área.

Até o momento, Facenda aplica melloras de forma progresiva: ten

formatos que permiten certa interoperabilidade entre bancos e o

programa «PADRE», cada vez vai mellorando máis os sistemas e as

facilidades que lles dá aos contribuíntes; daquela, por que non dar o

seguinte paso?, por que non liberar o programa «PADRE»?.

Unha nova implementación do programa «PADRE» pode ser realmente custosa

para a adaptar a outros contornos, mais de se liberar este custo

sería asumido tanto pola comunidade como por empresas privadas que

desenvolvan novos ERP e programas para lles dar maiores facilidades aos

usuarios, Facenda só tería que preocuparse dos formatos para a

interoperabilidade dos sistemas.

En exercicios anteriores, podíase conectar a través dun

servidor CITRIX para poder facer a declaración desde outros sistemas

operativos, unha facilidade que este ano parece non existir. Como

suxestión de futuro, debería apostarse por protocolos abertos e

programas libres xa que ao final son os máis rendibles. Facenda gañaría

por dúas bandas: aforraría no desenvolvemento do programa e xeraría máis

emprego.

Balance do Plan de Acción 2023

1 Decembro 2021 Informe

Plan de Software Libre 2024

1 Decembro 2021 Informe

#IA #PlanDeAccion #EntrevistasComunidade

Tendencias
Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal