WebEIEL: X.I.S libre da Deputación da Coruña coa máis completa información sobre a provincia

A webEIEL 2.0 é un completo sistema de información xeográfica (XIS) en liña da Deputación da Coruña que permite consultar unha gran variedade de información como a rede viaria e de saneamento, os plans de ordenación xeral municipal, os equipamentos municipais… Está elaborado con tecnoloxías libres e esta versión 2.0 nace dunha migración desde un sistema propietario. Os encargados de levar a cabo o proxecto foron un equipo de investigación da Universidade da Coruña liderado por Nieves Rodríguez Brisaboa.

A páxina recolle todos os datos da Enquisa sobre Infraestrutura e Equipamentos Locais (EIEL), elaborada segundo metodoloxía común polas deputacións provinciais, coa colaboración técnica do Ministerio de Administracións Públicas (MAP). Constitúe o instrumento obxectivo de análise e valoración das necesidades de dotacións locais a efectos da cooperación económica local do Estado.

A súa finalidade é coñecer a situación das infraestruturas e equipamentos de competencia municipal, formando un inventario de ámbito estatal, de carácter censal e con información sistematizada dos concellos con poboación inferior aos 50.000 habitantes.

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal