Kata mensual de Embedded Rust por Eloy Coto

Xoves, 16 Febreiro 2023

O sábado 25 de febreiro, en horario de 9:30 ata as 14:00, terá lugar a “Kata mensual de Embedded Rust” no local da Industriosa en Vigo.

Embedded Rust

Embedded Rust é algo que está crecendo moito nos últimos meses. En febreiro, comezaremos un Kata Mensual onde todos traballamos en diferentes proxectos mentres aprendemos Embedded rust.

Para estas sesións non é necesario ter coñecementos previos, e a axenda dos katas será a seguinte:
9:30 – 10:00 -> Almorzo nunha cafetería próxima.
10:00 – 12:00 -> Pair-programming de prototipo.
12:00 – 13:30 -> Introdución/Presentación de calquera tema específico (Testing, CI, depuración, etc.)
13:30 – 14:00 -> Recapitulación e votación da presentación do seguinte tema.

Teremos unha introdución e unha configuración da contorna de desenvolvemento na primeira kata (25 feb) levada a cabo por Eloy Coto. Nas próximas katas Eloy será o presentador dos seguintes temas, así que cun mes de vantaxe; pode preparar o documento/exemplos, … En cada Kata, proporase un novo tema para discutir. As sesións de programación serán por parellas, e asi ter tempo suficiente para compartir/preguntar/facer cousas cos demais.

O obxectivo principal é que algúns teñan un pequeno proxecto que construír. Os proxectos preferiblemente que estean baseados en STM32 (ARM) ou ESP32 (RISC-V), polo que o soporte é suficientemente bo. Respecto dos periféricos, temos algúns no taller, pero recomendo encarecidamente mercalos todos con antelación, polo que pode ser fácil de facer.

En canto ao hardware de referencia, que sería bo que cada un levara:
STM32F4XX
ESP32

Todas as katas serán o terceiro sábado do mes, no caso de febreiro empezamos o último debido ao carnaval. Evento patrocinado por Xunta de Galicia e Amtega Axencia para a Modernización Tecnolóxica.

Máis información

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal