Piloto na UE de Nextcloud e Collabora Online

Martes, 14 Marzo 2023
Piloto na UE de Nextcloud e Collabora Online

En febreiro de 2023, o Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS) empezou unha proba piloto cos programas Nextcloud e Collabora online (baseados na tecnoloxía LibreOffice). Xuntos, ofrecen a posibilidade de compartir ficheiros, enviar mensaxes, facer videochamadas e permiten a redacción colaborativa, nunha contorna segura na nube.

O contrato negociado polo EDPS cun provedor de servizos con sede na UE é accesible a todas as institucións, órganos, oficinas e axencias da UE, e garante o cumprimento da lei de protección de datos da UE aplicable, o Regulamento (UE) 2018/1725, así como outras normas especificamente aplicables.

Wojciech Wiewiórowski, EDPS, declarou:

O software libre ofrece alternativas respectuosas coa protección de datos aos provedores de servizos na nube a gran escala comunmente utilizados que a miúdo implican a transferencia de datos persoais das persoas a países non pertencentes á UE. Por tanto, este tipo de solucións poden minimizar a dependencia de provedores monopolísticos e a dependencia prexudicial dos provedores. Ao negociar un contrato cun provedor de servizos en nube con sede na UE, o EDPS está a cumprir os seus compromisos, establecidos na súa Estratexia 2020-2024, de apoiar ás institucións da UE para que dean exemplo na salvaguarda dos dereitos dixitais e o tratamento responsable dos datos”.

Ao adquirir os programas informáticos de fonte aberta a unha única entidade da UE, evítase o uso de outros encargados do tratamento. Deste xeito, o EDPS evita as transferencias de datos a países non pertencentes á UE e permite un control máis efectivo do tratamento dos datos persoais.

O EDPS avaliará nos próximos meses como estas ferramentas poden apoiar o traballo cotián das institucións da UE. Esta fase piloto forma parte dun proceso máis amplo de reflexión sobre as TI que o EDPS xa iniciou o ano pasado co obxectivo de animar ás institucións da UE para considerar alternativas aos provedores de servizos a gran escala para garantir un mellor cumprimento do Regulamento (UE) 2018/1725.

Máis información

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal