A Linux Foundation publicou a enquisa “Explorando o estado da innovación, oportunidades e desafíos do software libre en Europa”

Luns, 6 Novembro 2023
A Linux Foundation publicou a enquisa “Explorando o estado da innovación, oportunidades e desafíos do software libre en Europa”

A Linux Foundation publicou a edición europea da súa enquisa Global Spotlight 2023, “Exploring the State of European Open Source Innovation, Opportunities, and Challenges”.

O informe achega datos interesantes sobre o estado das Oficinas de programas de código aberto (OSPO) en Europa. Aproximadamente a metade dos entrevistados admitiu que a súa organización carece dunha OSPO, e no caso das organizacións de usuarios finais (definidas como empresas que utilizan produtos e servizos de TI para apoiar as súas entregas), só una de cada tres conta cos principios reitores e as prácticas para a adopción do software libre.

Portada do informe "Explorando o estado da innovación, oportunidades e desafíos do software libre en Europa"

Aínda que o valor empresarial do uso de software libre é ben coñecido -a maioría dos entrevistados (57%) indica que o valor que perciben do software libre aumentou no último ano-, existe unha clara necesidade de mellorar a promoción e a adopción de estruturas de gobernanza do software libre.

No que respecta aos factores limitantes, as organizacións sinalan as preocupacións legais ou de licenzas (36%), o medo ás fugas de propiedade intelectual (36%) e unha clara falta de retorno do investimento (30%) como os tres principais obstáculos para unha maior contribución ao software libre. Curiosamente, os resultados non revelaron un único factor principal, senón que mostraron que, para calquera motivo, o número de entrevistados que estaban de acordo en que limitaba as contribucións da súa organización ao software libre era case igual ao número dos que non estaban de acordo. Isto demostra a diverxencia de opinións sobre os problemas que pode expor unha maior adopción do software libre.

O informe tamén investigou a división profesional-persoal nas contribucións ao software libre. Así, cando as contribucións prodúcense no traballo, poden ser a proxectos xestionados por outros equipos dentro da súa organización (unha práctica coñecida como código interno), proxectos de código aberto fundados ou adoptados pola empresa, ou proxectos de código aberto de terceiros. O informe conclúe que as actividades de código interno son as máis frecuentes, seguidas de preto polo tempo dedicado a contribuír aos proxectos da propia organización e a proxectos de código aberto de terceiros. Preto da metade (47%) dos entrevistados adoitan dedicar algún tempo á semana no traballo para contribuír a proxectos externos, mesmo cando non existe ningunha relación comercial coa súa empresa.

Más do 90% dos entrevistados considera que o software libre é valioso para o futuro do seu sector e, como sinala o informe, “dado que o 72% dos entrevistados traballa en organizacións que non son provedores de TI interprofesionais, isto pon de manifesto o estendido que se volveu o código aberto”. Con todo, persiste unha visión contraditoria da relación entre o software libre e a seguridade: tres de cada catro entrevistados cren que o software libre é máis seguro que o software propietario, pero sitúan a mellora da seguridade en último lugar á hora de considerar as vantaxes do uso do software libre.

En xeral, o informe destaca que, aínda que o valor do código aberto está a crecer e o impulso vai en aumento, o sector público non percibe o valor crecente do software libre que perciben os demais. Queda moito traballo por facer para mellorar a concienciación das empresas sobre a utilidade e os beneficios das aplicacións de software libre.

Xunta

Xunta de Galicia, Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia

Atención á cidadanía - Accesibilidade - Aviso legal - Mapa do portal